Being Frank


Waarom ik graag doe wat ik doe?

Je zou kunnen zeggen dat ik een sociaal persoon ben, ik houd van mensen. Haal graag het beste uit iemand naar boven, laat ze stralen, trots. Licht hou ik van, prachtig licht, in de vroege ochtend, late middag, van de zon, maan, of een lamp. Of nog beter; gereflecteerd licht, van een raam, of een witte muur. Zacht licht. Kleur! Mooie zachte kleuren, pastel. Hoe dat kan samenwerken, geweldig. Mensen op hun gemak stellen, ze zichzelf laten voelen, in de situatie die ik voor hen heb gecreëerd. Vormen houd ik ook van. Iets in de voorgrond, voor het te fotograferen onderwerp, of zonlicht in de lens, ik houd er van. De imperfecties maken het de moeite waard om naar iets te kijken. Ik houd er van als mensen lachen, heerlijk. Glas, is om doorheen te kijken, wanneer je dat doet, zie je de andere kant, maar vanwege de spiegeling ook deze kant, je ziet ze allebei. Je ziet twee verschillende werelden, samengevoegd tot één. Mooi man.

Why I like what I do, why I like what I like?

You could say I’m a social person, I love people. Like to get the best out of someone, make people shine, look proud. Love light, beautiful light, in the early morning, late afternoon, from the sun, moon, or a lamp. Even better; reflected light, from a window, or a white wall. Soft light. Colour.  Make people feel comfortable, at ease. I like forms, too. Shapes. Things in front of the subject, or sunlight disturbing the lens, I love it. The imperfections make things worth looking at. Let my models be themselves, in the situation created for them. I love it when people smile. Glass, it’s there to see through. When you do, you see the other side, but also this side, you see them both. You see different worlds, merged into one. Lovely isn’t it.

 At DEMB Frank van Delft

 FvD-MNIMG_4751

1 AL PosterYandR-CREW_8970

IMG_2931 IMG_4749  IMG_4826  Web-Crew-Vin1

Broodkast